Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

25 Şubat 2015 - 19:00 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 31.122.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 12.473.845 11.102.967
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 7.072.321 9.070.336
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 4.934.684 457.813
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 4.934.684 457.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 0 4.208
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 0 4.208
Türev Araçlar
Stoklar 10 0 798.709
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 11 10.622 14.256
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 275.605 21.656
Diğer Dönen Varlıklar 21 180.613 735.989
ARA TOPLAM 12.473.845 11.102.967
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 26.274.884 23.175.863
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 7.028 7.028
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 7.028 7.028
Türev Araçlar
Finansal Yatırımlar 5 50.809 43.309
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 13 26.187.828 23.118.327
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.663 2.834
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14 4.663 2.834
Peşin Ödenmiş Giderler 11 1.469 1.272
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 18.725 0
Diğer Duran Varlıklar 21 4.362 3.093
TOPLAM VARLIKLAR 38.748.729 34.278.830

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.174.663 3.004.118
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 6 888 344.585
Ticari Borçlar 677.524 2.098.185
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 677.524 2.098.185
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 19 7.200 52.316
Diğer Borçlar 458.806 390.074
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7 379.098 239.802
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 79.708 150.272
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 11 5.019.713 66.153
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 3.532 52.805
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16 2.782 45.055
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 16 750 7.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.222 461.539
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 52.222 397.561
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16 52.222 397.561
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29 0 63.978
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 32.521.844 30.813.173
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 32.521.844 30.813.173
Ödenmiş Sermaye 22 4.311.720 4.311.720
Sermaye Düzeltme Farkları 22 5.630.347 5.630.347
Geri Alınmış Paylar (-) 22 -67.133 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 22 560.707 560.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -310.222 -75.557
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 22 -310.222 -75.557
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 22 1.616.467 75.557
Diğer Yedekler 22 1.410.611 1.410.611
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 22 13.418.024 11.837.401
Net Dönem Karı/Zararı 5.951.323 6.002.021
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 38.748.729 34.278.830http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415890


BIST