Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

25 Şubat 2015 - 18:28 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Samsun Yolu 35. Km. Elmadağ
Telefon 312 - 8640100
Faks 312 - 8640105
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 8640100
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 8640105
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI


EK AÇIKLAMALAR:
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 25.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 24.03.2015 11:00
Adresi ANKARA SAMSUN YOLU 35. KM, ELMADAĞ / ANKARA
Gündem GÜNDEM

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2- Genel Kurul toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesi husunda yetki verilmesi,
3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4- 2014 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının okunması,
5- 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7- Sermaye Piyasa Kurulu düzenlemeleri gereğince,2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin kar dağıtım politikasının onaya sunulması,
8- 2014 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulunca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,
9- Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
11- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 2015-2016 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu?nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi
12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketinin seçiminin değerlendirilmesi,onaylanması,
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikilikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması,
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından onaylanan `Bilgilendirme Politikası? hakkında bilgi verilmesi,
15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veye menfaat hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin,yönetim kurulu üyelerinin,idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve /veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veye başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul?un onayına sunulması,ayrıca 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?da bilgi verilmesi,
18- Dilek ve görüşler.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415874


BIST