Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

25 Şubat 2015 - 18:24 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 01.01.2013 - 31.12.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 298.756.970 268.520.707
Satışların Maliyeti (-) 17 -214.432.785 -203.247.849
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 84.324.185 65.272.858
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 84.324.185 65.272.858
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -18.912.859 -17.729.725
Pazarlama Giderleri (-) 18 -3.925.280 -3.715.246
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 3.366.621 7.247.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 -2.319.965 -11.216.344
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 62.532.702 39.858.899
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 572.940 102.938
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 63.105.642 39.961.837
Finansman Gelirleri 21 6.329.772 7.762.803
Finansman Giderleri (-) 21 -5.447.224 -4.580.022
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 63.988.190 43.144.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -13.020.285 -8.093.765
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 15 -11.967.369 -9.527.765
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 15 -1.052.916 1.434.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 50.967.905 35.050.853

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 50.967.905 35.050.853

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 50.967.905 35.050.853
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 50.967.905 35.050.853

Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 23 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -1.136.893 289.720
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -1.421.116 362.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 284.223 -72.430
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 284.223 -72.430
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar -528.000
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -660.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 132.000
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 132.000
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -1.664.893 289.720

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 49.303.012 35.340.573

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 49.303.012 35.340.573
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 49.303.012 35.340.573
- Ana Ortaklık Payları 0 0http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415863


BIST