Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

25 Şubat 2015 - 17:26 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 25.02.2015
KARAR SAYISI : 624

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Yazımız ekinde takdim edilen KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİSİ A.Ş.'nin 01/01/2014 - 31/12/2014 dönemine ait Bağımsız Denetime tabi olan Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu ile ilgili olarak

a) Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun tarafımızdan incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.Saygılarımızla,

Av.Davut SELÇUKİ Özmetin KAVASOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu 2.Başkanı/Murahhas Üye


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415779


BIST