Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

25 Şubat 2015 - 16:39 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01/01/2014-31/12/2014 01/01/2013-31/12/2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.825.430 6.806.896
Dönem Karı/Zararı 5.951.323 6.002.021
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 1.749.899 1.228.943
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 13,14 1.709.531 1.441.754
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 8,16 -387.612 -13.677
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 28 147.042 -187.133
Kıdem Tazminatı ile ilgili Düzeltmeler 16 -583.597 58.373
Teşvik Primleri 15 -76.157
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 28 39.718 -1.463.248
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 26 -9.324 -16.820
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 1.209.158 1.411.087
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 27 -64.195 -1.393
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 22 -234.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 357.402 829.683
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 798.709 -30.908
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -4.476.871 -157.539
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9,11,21,29 543.027 -211
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -1.420.661 1.233.001
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 7,9,11,29 4.754 68.483
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11,16,19 4.908.444 -283.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 8.058.624 8.060.647
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 29 -1.233.194 -1.253.751
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -6.185.279 -7.696.469
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri 5 -7.500 -7.500
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 1.093
Ortak Hisselerinin Geri Alımı Nedeniyle Nakit Çıkışları(*) -1.713.519
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 13,14 -4.464.260 -7.690.062
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.638.167 -69.898
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 6 -343.697 31.877
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 22 -2.294.470 -1.419.042
Alınan Faiz 1.345.989
Ödenen Faiz -28.722
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.998.016 -959.471
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -1.998.016 -959.471
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 9.070.336 10.029.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 7.072.320 9.070.336http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415729


BIST