Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

25 Şubat 2015 - 16:39 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01/01/2014-31/12/2014 01/01/2013-31/12/2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 23 19.060.278 16.484.087
Satışların Maliyeti (-) 23 -12.147.987 -10.419.262
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.912.291 6.064.825
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 6.912.291 6.064.825
Genel Yönetim Giderleri (-) 24 -858.528 -725.858
Pazarlama Giderleri (-) 24 -189.810 -159.004
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 26 1.670.074 621.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 26 -250.981 -40.978
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 7.283.046 5.760.934
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 27 64.195 1.792
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.347.241 5.762.726
Finansman Giderleri (-) 28 -1.552.186 -687.459
Finansman Geliri 28 1.365.426 2.337.841
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.160.481 7.413.108
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -1.209.158 -1.411.087
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 29 -1.233.195 -1.282.053
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 29 24.037 -129.034
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.951.323 6.002.021

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 5.951.323 6.002.021

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 5.951.323 6.002.021
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 5.951.323 6.002.021

Pay Başına Kazanç 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -234.665 -48.343
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -234.665 -48.343
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 58.666 12.086
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal kayıplar -293.331 -60.429

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -234.665 -48.343

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.716.658 5.953.678

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 5.716.658 5.953.678
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 5.716.658 5.953.678http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=415728


BIST