Ana Sayfa***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )----

***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

19 Şubat 2015 - 16:40 www.borsagundem.com

***TTKOM***TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler Ankara
Telefon ve Faks Numarası : 0 312 3132300 / 0 312 3132349
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 3099630 / 0 212 3529610
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Üyesi Ataması


AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu, boş olan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre, Yönetim Kurulu'nun kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sayın Kemal Madenoğlu'nun gerçek kişi yönetim kurulu üyesi sıfatı ile atanmasına karar vermiştir.

Kemal MADENOĞLU
(1964) Seydişehir'de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1992-1994 yılları arasında ABD'de Colorado Üniversitesinde Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans çalışmalarını yürüttü. 1995 yılında Planlama Uzmanlığına atandı. Şubat 2003'den 2009 Haziran ayına kadar Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Haziran 2009 - Haziran 2011 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev yaptı. Haziran 2011 tarihinde Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Bu görevinin yanı sıra, 2009 yılından itibaren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2009 - 2014 yılları arasında İstanbul Finans Merkezi Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri 2010 Türkiye Raporunun koordinatörlüğünü yaptı. 2010 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin kurduğu Küresel Sürdürülebilirlik Yüksek Seviyeli Panelde, Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN'ın yardımcılığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katıldığı ve 2012 yılında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansının (RIO + 20) hazırlık sürecini ve Türkiye Raporunu koordine etti. Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2013 ve 2014 yıllarındaki çalışmalarda Ülkemizi temsil etti. 17 Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Müsteşarlığı'na atanmış olup, h lihazırda bu görevi yürütmektedir. İngilizce bilen Madenoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.


Our Company's Board of Directors has resolved that Kemal Madenoğlu shall be appointed as an Independent board member, in the capacity of real person board member, to the vacant board member position for the remaining term of office of the Board of Directors in accordance with Article 363 of Turkish Commercial Code as to be submitted to the approval of the General Assembly of our Company at the first upcoming General Assembly Meeting to be held.

Kemal MADENOĞLU
(1964) Born in Seydişehir, Konya. He received his Bachelor's Degree in 1988 in Sociology Department of Faculty of Science and Letters, Middle East Technical University (METU). In 1989, he started to work as Assistant Expert at Social Planning Department of State Planning Organization. Between the years 1992 and 1994, he studied for his Master Degree on Sociology at the University of Colorado in the US. In 1995, he was appointed as a Planning Expert. From February 2003 to June 2009, he served as Director General for Social Sectors and Coordination. Between June 2009 and June 2011, he served as Undersecretary of State Planning Organization. In June 2011, he was appointed as Undersecretary of the Ministry of Development. Alongside this job, since 2009, he has been working as the Chairman of the Board of Trustees of Kyrgyzstan-Turkey Manas University and as the Coordinator of Istanbul Financial Center. He was the coordinator of 2010 Turkey Report of the United Nations Millennium Development Goals. In 2010, he supported the works of Deputy Prime Minister Ali Babacan at the UN High Level Panel on Global Sustainability, which was established by the UN Secretary-General. He coordinated the preparation process and the Turkey Report of RIO+20, United Nations Conference on Sustainable Development held in 2012 in Rio de Janeiro, Brazil participated by the Turkish President Mr. Recep Tayyip ERDOĞAN. He represented Turkey in the works concerning 2013-2014 Sustainable Development Goals run by the UN. On 17 October 2014, he was appointed as the Undersecretary of the Turkish Prime Ministry. He can speak English and he is married with three children.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=414613


BIST