Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

16 Şubat 2015 - 20:12 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014
Mali Tablonun Verildiği Otorite : HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni : GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ GELİR TABLOSU'NUN VERGİ DAİRESİNE VERİLMESİ.
Mali Tablonun Verilme Tarihi : 16.022.015,00


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin, 01.01.2014-31.12.2014 dönemine ait, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ek'te yer almaktadır.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=414021


BIST