Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

10 Şubat 2015 - 12:41 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
Telefon 256 - 6181313
Faks 256 - 6180440
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181313
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6180440
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi KUŞTUR A.Ş.21/03/2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL


EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.?nin, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 21/03/2015 Cumartesi günü saat 10:00?da Şirket merkezimiz Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Tatil Köyü Kuşadası/Aydın adresinde, ekli gündem maddelerini görüşerek karara varmak üzere toplanacaktır.


Karar Tarihi 10.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 21.03.2015 10:00
Adresi BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI AYDIN
Gündem 1-Açılış,
2-Toplantı Bşk?nın oluşt,
3- GK Top tut imz ve bun yet hus Top Başı?na yetki verilmesi,
4- Şirket Yön Kur'nca haz 2014 Yılı Faa Rap okı, müz ve on,
5- 2014 Yılı hes dön iliş Bağ Den Rap Özeti'nin okunması,
6- 2014 Yılı hes dön iliş Fin Tab oku, müz ve onaylanması,
7- Yön Kur üy Şirk 2014 yılı faal dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8- SPK düz ger, 2014 yılı ve izl yıl iliş Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hak Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
9- 2014 yılı kârının dağı ve kar dağıtım tarihi koni Yön Krl ön kabulü, değiş kabulü veya red,
10- Yön Krl Üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve buna göre seçim yapılması,
11- SPK düzenlemeleri gereğince Yön Krl Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
13- TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Kavram YMM Bağımsız Denetim A.Ş.nin onaylanması,
14- SPK düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15- SPK düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2014 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17- SPK düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18- Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nun 395. ve 396. maddeleri ile SPKu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19- Dilek ve temenniler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=412628


BIST