Ana Sayfa***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

10 Şubat 2015 - 08:40 www.borsagundem.com

***AFYON***AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL
Telefon 216 - 6515300
Faks 216 - 6511415
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 5547018
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 6511415
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2014 Yılına ait Olağan Genel Kurul Tarihi ve Gündemi belirlenmesi


Düzeltme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği
Olağan Genel Kurul toplantı yerinin yanlış yazılmasından dolayı, doğru adresin girilmesi. . . 06/02/2015 00:05'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.


Karar Tarihi 05.02.2015
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2014
Tarihi ve Saati 03.03.2015 14:00
Adresi Sabancı Center Kule 2, 4. Levent / İSTANBUL
Gündem AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.
03 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEMİ


1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okunması ve müzakeresi.
3- 2014 Yılına ait Denetçi raporlarının okunması.
4- 2014 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6- 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri.
7- 2014 Yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli iznin alınmış olması halinde, Şirket Ana Sözleşmesinin, ekli Değişiklik Tasarısındaki gibi değiştirilmesinin onaylanması.
9- Kar Dağıtım Politikası onayı.
10- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasının Onayı,
11- Bağış ve Yardım Politikasının Onayı.
12- 2014 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
13- 2015 Yılına ilişkin olarak Şirketin yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
14- 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
15- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=412582


BIST