Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

25 Aralık 2014 - 17:59 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 Harbiye Şişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : A Grubu Nama Yazılı Hisselerin Devrinin Pay Defterine İşlenmesi Hk.


AÇIKLAMA:
Şirketimiz hissedarlarından Egeli & Co. Finansal Yatırımlar A.Ş.'nin sahibi olduğu beheri 1 Kuruş nominal bedelli 7.976.072 adet toplam 79.760,72 TL nominal değerli nama yazılı Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. A Grubu imtiyazlı hisselerini Tan EGELİ'ye devrettiğini Şirketimize bildirilmiş ve söz konusu hisse devrinin Şirketimiz yönetim kurulunun 25/12/2014 tarihli kararı ile pay defterine işlenmesine karar verilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre yönetim Kurulu, çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 en fazla 12 üyeden oluşmakta ve bu üyelerin tamamı A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilmektedir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=403240


BIST