Ana Sayfa***EUHOL***BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yönetim Kurulu Kararı ) ----

***EUHOL***BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yönetim Kurulu Kararı )

12 Kasım 2014 - 15:30 www.borsagundem.com

***EUHOL***BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa Yönetim Kurulu Kararı )
Borsamız Yönetim Kurulu'nun 12/11/2014 tarihli toplantısında, payları Borsamız II. Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Euro Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak

A)
* Şirketin bağlı ortaklığı Ege Sigorta A.Ş.'ye (Ege Sigorta) Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından muhtelif zamanlarda uygulanan yaptırımların kamuya açıklanmadığı,
* Ege Sigorta'nın satışı ile ilgili olarak en son 2013 yılı Aralık ayında yapılan açıklamanın güncellenmediği,
* Moldova'da bir banka edinimi ile ilgili olarak en son 2014 yılı Mart ayında yapılan açıklamanın güncellenmediği,
* 10/07/2012 tarihinde satışı gerçekleştirilen Şirket iştiraki Euro City Insurance Co. Ltd.'nin satışına ilişkin olarak değerleme raporu düzenlenmediği
anlaşılmış olup, Şirketin kamuyu aydınlatma mevzuatına uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi konusunda uyarılmasına ve kamuyu aydınlatma konusundaki aykırılıkların değerlendirilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesine,
B)
* Şirketin 31/12/2013 ve 30/06/2014 tarihli bağımsız denetim raporlarındaki şarta konu hususların ortadan kaldırılması,
* Ege Sigorta'nın sermaye yeterliliğinin Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün düzenlemeleri kapsamında sağlanması,
* Ege Sigorta'nın KKTC Reasürans Poolundan olan alacaklarının tahsil edilememe nedenleri ile söz konusu alacağın tahsiline ilişkin planın KAP'ta duyurulması,
* 30/06/2014 tarihi itibariyle Ege Sigorta'nın SGK'ya olan tedavi giderlerine ilişkin vadesi geçmiş 37.794.780 TL tutarındaki borcunun ödenmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılması
hususlarında uyarılmasına,
karar verilmiştir.http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395893


BIST