Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Kasım 2014 - 21:16 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 8.150.146 794.011 3.840.248
Satışların Maliyeti (-) 17 -7.212.148 -720.020 -4.108.332
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 937.998 73.991 -268.084
Genel Yönetim Giderleri (-) 18 -1.853.172 -2.112.034 -537.214 -665.080
Pazarlama Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 2.167.271 590.351 598.152 56.689
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -10.890 -1.268.728 -222 -2.373.837
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 1.241.207 -2.716.420 -207.368 -2.982.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
Finansman Giderleri (-) 20 -799.012 -1.122.412 -410.727 -145.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 442.195 -3.838.832 -618.095 -3.127.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -497.861 258.075 -130.956 477.362
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 -497.861 258.075 -130.956 477.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -55.666 -3.580.757 -749.051 -2.650.059

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -55.666 -3.580.757 -749.051 -2.650.059

Dönem Karı/Zararının Dağılımı