Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Kasım 2014 - 21:16 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 3.023.992 1.460.464
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 131.008 473.826
Finansal Yatırımlar 6 355.234 273.034
Ticari Alacaklar 8 1.753.657
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8,23 559
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 1.753.098
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 83.626
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 83.626
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.466 128.541
Diğer Dönen Varlıklar 14 696.001 585.063
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 43.460.099 41.609.665
Finansal Yatırımlar 6 42.548.353 40.179.616
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 9 540.080 335.000
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23 540.080 335.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 368.925 459.069
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 2.741 5.254
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 2.741 5.254
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 630.726
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 46.484.091 43.070.129

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.868.059 7.719.474
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 6.824.793 4.375.472
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7 143.229 124.833
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 8 762.506 115.115
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8,23 710.655 99.055
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 51.851 16.060
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 15 31.585
Diğer Borçlar 9 104.963 3.087.353
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23 50.500 3.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 54.463 87.353
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar 13 983 16.701
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 983 16.701
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 738.743 276.422
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 147.971 267.321
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 13 8.956 9.101
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 8.956 9.101
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 581.816
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 37.877.289 35.074.233
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.877.289 35.074.233
Ödenmiş Sermaye 16 40.000.000 40.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 251.880 251.880
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 297.610 297.610
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.511 1.052
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 2.511 1.052
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 630.043 -2.227.220
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 630.043 -2.227.220
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 363.093 363.093
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -3.612.182 327.260
Net Dönem Karı/Zararı -55.666 -3.939.442
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 46.484.091 43.070.129http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395509


BIST