Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

10 Kasım 2014 - 20:28 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ :10.11.2014
KARAR SAYISI :2014-48
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin 30/09/2014 tarihinde sona eren 9 aylık ara hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan konsolide finansal tablo ve dipnotları
ile söz konusu döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun

a) Tarafımızdan incelendiğini,

b) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirket'teki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilişkin olduğu dönem itibarıyla, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Mustafa ŞAHİN Çoskun ARIK
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdürhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395458


BIST