Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Kasım 2014 - 20:27 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -5.821.237 -157.391.717
Dönem Karı/Zararı -13.960.769 9.330.315
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.042.701 2.429.169
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12-13 408.887 166.912
- Kıdem Tazminatı ve Emeklilik Planlarındaki Değişim 15 419.894 -445.422
- Aktüeryal Kayıp / Kazanç -6.670 6.620
- Finansal Varlık Değer Artışları / Azalışları 6-27 7.220.590 -1.159.850
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 9-29 3.860.909
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 96.831 -169.151.201
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Net Değişim 6 -7.220.590 -123.566.166
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 2.553.509 -13.485.214
- Diğer Alacaklardaki Değişim 9 -1.323.500 -103.508
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 10 -107.432.757 -62.880.992
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 20 6.423.007 1.226.265
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 19 1.602.611
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 20 -98.503 -52.288
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 1.645.471 13.651.208
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 10 9.403.848 1.350.353
- Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Net Değişim 29 -446.651 -539.673
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Diğer Borçlardaki Değişim 9 21.648.099 12.597.301
- Borç Karşılıklarındaki Değişim 15 82.841.357 410.291
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 20 -7.896.459 638.611
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -5.821.237 -157.391.717
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -8.944.757 542.284
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları / Satışları Net 11 49.575 166.200
-Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları / Satışları Net 12-13 -8.994.332 376.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -22.781.133 244.902.080
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal Borçlardaki Değişim 7 -27.239.670 245.493.469
- Emisyon Primi 21 -474.573
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 21 3.431.600
- Konsolidasyon Kapsamındaki Değişimin Etkisi -868.087
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.026.937 751.271
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -37.547.127 88.052.647
D. YABANC