Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Kasım 2014 - 20:27 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 22 9.587.908 3.773.665 1.729.078 777.731
Satışların Maliyeti (-) 22 -5.793.551 -1.770.478 -1.240.416 -13.797
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.794.357 2.003.187 488.662 763.934
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 22 87.585.218 22.036.345 37.217.191 2.250.483
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 22 -71.936.993 -7.214.846 -33.558.219 -117.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 15.648.225 14.821.499 3.658.972 2.133.052
BRÜT KAR/ZARAR 19.442.582 16.824.686 4.147.634 2.896.986
Genel Yönetim Giderleri (-) 24 -16.432.209 -16.745.467 -5.056.113 -6.035.908
Pazarlama Giderleri (-) 24 -601.248 -352.469 -301.299 -92.586
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 25 12.717.887 8.984.974 4.156.972 6.464.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 25 -33.439.490 -3.195.534 -10.541.324 -1.517.916
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -18.312.478 5.516.190 -7.594.130 1.715.418
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26 23.267
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -18.289.211 5.516.190 -7.594.130 1.715.418
Finansal Gelirler 27 11.741.866 5.788.453 1.863.611 -3.421.901
Finansman Giderleri (-) 28 -7.220.590 -6.237.844 3.475.056 -5.605.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -13.767.935 5.066.799 -2.255.463 -7.311.747
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 327.592 -4.052.050 812.097 1.543.233
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 29 -146.404 742.686
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 29 327.592 -3.905.646 812.097 800.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -13.440.343 1.014.749 -1.443.366 -5.768.514

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -13.440.343 1.014.749 -1.443.366 -5.768.514

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -13.440.343 1.014.749 -1.443.366 -5.768.514
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 520.426 -8.315.566 290.585 -3.906.206
- Ana Ortaklık Payları -13.960.769 9.330.315 -1.733.951 -1.862.308

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI -13.440.343 1.014.749 -1.443.366 -5.768.514
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -5.336 5.296 145.804 31.575
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları -6.670 6.620 145.804 31.575
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 1.334 -1.324
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 1.334 -1.324

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 1.049.799 7.609.337 287.537 5.083.488
Yabancı Para Çevirim Farkları 1.049.799 7.609.337 287.537 5.083.488
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 1.044.463 7.614.633 433.341 5.115.063

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -12.395.880 8.629.382 -1.010.025 -653.451

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -12.395.880 8.629.382 -1.010.025 -653.451
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.026.797 -706.229 429.024 1.177.282
- Ana Ortaklık Payları -13.422.677 9.335.611 -1.439.049 -1.830.733http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395454


BIST