Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Kasım 2014 - 20:27 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 466.469.377 404.417.342
Nakit ve Nakit Benzerleri 5 120.626.022 157.629.721
Finansal Yatırımlar 6 162.919.766 165.566.989
Ticari Alacaklar 17.743.456 20.296.965
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8-31 10.971.839 16.302.777
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8 6.771.617 3.994.188
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 133.801.881 35.536.495
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 10 133.801.881 35.536.495
Diğer Alacaklar 1.573.133 207.503
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar acaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 103.858.946 99.691.575
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 10 103.858.946 99.691.575
Diğer Alacaklar 274.455 316.585
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 274.455 316.585
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 11 2.951.411 3.000.986
Maddi Duran Varlıklar 12 9.989.417 1.296.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 675.715 638.908
- Şerefiye 14 609.961 609.961
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13 65.754 28.947
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 29 1.443.994 1.996.582
Diğer Duran Varlıklar 18 109.726 11.223
TOPLAM VARLIKLAR 585.978.909 511.575.698

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 357.740.485 250.692.691
Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 125.555.804 128.271.038
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 1.701.329 55.858
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8-31 13.144 16.752
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 1.688.185 39.106
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 14.446.982 5.043.134
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 10 14.446.982 5.043.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17 164.994 129.701
Diğer Borçlar 50.581.022 29.277.510
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 50.581.022 29.277.510
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 19 4.038.536 8.879.327
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26 446.651
Kısa Vadeli Karşılıklar 160.310.849 77.469.492
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15 160.310.849 77.469.492
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20 940.969 1.119.980
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 154.507.587 178.188.030
Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 152.224.622 176.749.058
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar 873.276 528.689
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9-31 516 516
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 872.760 528.173
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 1.220.488 800.594
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 1.220.488 800.594
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 29 189.201 109.689
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 73.730.837 82.694.977
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 51.574.955 61.566.032
Ödenmiş Sermaye 21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 21 51.502 51.502
Geri Alınmış Paylar (-) 21 -3.431.600
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 21 1.482 1.482
Diğer Fonlar 21 538.328 538.328
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.067 26.403
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 21.067 26.403
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.039.138 7.495.710
- Yabancı Para Çevirim Farkları 21 8.039.138 7.495.710
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21 692.434 5.124.034
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 21 -3.808.227 -14.876.221
Net Dönem Karı/Zararı -13.960.769 6.636.394
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 21 22.155.882 21.128.945
TOPLAM KAYNAKLAR 585.978.909 511.575.698http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=395453


BIST