Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

10 Aralık 2014 - 15:55 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 76.630.503 64.576.689 37.752.883 27.690.010
Satışların Maliyeti (-) 17 -66.301.808 -55.596.424 -32.705.681 -26.171.045
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 10.328.695 8.980.265 5.047.202 1.518.965
Genel Yönetim Giderleri (-) -5.141.769 -4.161.347 -1.583.694 -1.090.260
Pazarlama Giderleri (-) -6.905.497 -6.213.156 -2.380.956 -2.348.911
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 2.627.881 3.171.559 350.613 891.790
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -2.816.550 -3.743.504 -212.830 -1.044.623
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -1.907.240 -1.966.183 1.220.335 -2.073.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.730.210 1.569.760 587.100 342.703
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -98.799 -6.555.191 -73.046 -6.555.191
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 339.085
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -275.829 -6.612.529 1.734.389 -8.285.527
Finansman Giderleri (-) 19 -8.187.977 -18.891.052 -3.205.941 -9.412.962
- Finansman Gelirleri 19 5.084.816 3.389.438 3.742.919 800.705
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -3.378.990 -22.114.143 2.271.367 -16.897.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -1.224.772 4.206.621 -511.476 3.152.234
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 -1.224.772 4.206.621 -511.476 3.152.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -4.603.762 -17.907.522 1.759.891 -13.745.550

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -4.603.762 -17.907.522 1.759.891 -13.745.550

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -4.603.762 -17.907.522 1.759.891 -13.745.550
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 656 3.725 761 -9.360
- Ana Ortaklık Payları -4.604.418 -17.911.247 1.759.130 -13.736.190

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.116 -81.360 -151.637
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14 10.145 -101.700 -189.546
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.029 20.340 37.909
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 -2.029 20.340 37.909

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.116 -81.360 -151.637

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -4.595.646 -17.988.882 1.759.891 -13.897.187

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -4.595.646 -17.988.882 1.759.891 -13.897.187
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 656 3.725 761 -9.360
- Ana Ortaklık Payları -4.596.302 -17.992.607 1.759.130 -13.887.827http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394476


BIST