Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Kasım 2014 - 15:55 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 93.843.531 79.840.362
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 7.885.149 9.873.866
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 23.703.691 15.052.654
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 23.703.691 15.052.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 339.492 227.595
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 339.492 227.595
Türev Araçlar 25
Stoklar 7 46.501.963 41.154.369
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 5.195.832 3.791.085
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 10.217.404 9.740.793
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 102.698.554 104.914.316
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 40.824.667 40.824.667
Maddi Duran Varlıklar 10 61.714.189 63.175.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 159.698 98.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 159.698 98.000
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 816.440
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 196.542.085 184.754.678

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.332.670 59.333.074
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 25.650.109 15.216.196
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 6.256.914 6.697.644
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 31.288.980 17.912.825
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 102.084
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 31.288.980 17.810.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 7.137.880 1.499.275
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23 5.255.401
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1.882.479 1.499.275
Türev Araçlar 25 2.019.704 9.634.410
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 6.030.386 6.476.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 2.948.697 1.896.148
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 51.099.541 56.716.084
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 38.598.609 43.206.554
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 9.938.401 11.480.567
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.152.170 2.028.963
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 2.152.170 2.028.963
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 410.361
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 64.109.874 68.705.520
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 64.108.676 68.704.978
Ödenmiş Sermaye 16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 23.412.213 23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.771.688 12.763.572
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10 12.947.069 12.947.069
- Diğer Kazanç/Kayıplar
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -175.381 -183.497
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 110.959 110.959
Paylara İlişikin Primler / İskontolar 16 1.199.850 1.199.850
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -24.381.616 177.202
Net Dönem Karı/Zararı -4.604.418 -24.558.818
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.198 542
TOPLAM KAYNAKLAR 196.542.085 184.754.678http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394475


BIST