Ana Sayfa***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

07 Kasım 2014 - 18:27 www.borsagundem.com

***MMCAS***MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013 01.07.2014-30.09.2014 01.07.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 25 2.827.792 2.061.144 900.900 898.655
Satışların Maliyeti (-) 25 -2.613.198 -1.343.076 -810.340 -660.406
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 214.594 718.068 90.560 238.249
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
BRÜT KAR/ZARAR 214.594 718.068 90.560 238.249
Genel Yönetim Giderleri (-) 26 -758.635 -612.323 -96.073 -114.983
Pazarlama Giderleri (-) 26 -900 -81.727 -900 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 513.318 263.907 132.820 106.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27 -133.032 -93.966 -29.612 25.248
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -164.655 193.959 96.795 255.179
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 0 1.342.000 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 28 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -164.655 1.535.959 96.795 255.179
Finansman Gelirleri 29 0 55.538 0 44.184
Finansman Giderleri (-) 29 -8.358 -113.620 -2.446 -25.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -173.013 1.477.877 94.349 273.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 34.980 20.263 -28.930 1.773
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 21 -24.256 0 -24.256 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 59.236 20.263 -4.674 1.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -138.033 1.498.140 65.419 275.578

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4-14 -73.134 -1.194.428 -25.039 -116.344

DÖNEM KARI/ZARARI -211.167 303.712 40.380 159.234

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -211.167 303.712 40.380 159.234
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 23 -1.921 -34.405 -404 -3.657
- Ana Ortaklık Payları -209.246 338.117 40.784 162.891

Pay Başına Kazanç 30 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 30 0 0 0 0

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -211.167 303.712 40.380 159.234

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -211.167 303.712 40.380 159.234
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -1.921 -34.405 -404 -3.657
- Ana Ortaklık Payları -209.246 338.117 40.784 162.891http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=394086


BIST