Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

07 Kasım 2014 - 17:11 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

Ortaklığın Adresi : BAYRAKLIDEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Telefon ve Faks Numarası : 0 256 618 13 10 - 0 256 618 11 04
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 256 618 13 10 - 0 256 618 11 04
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri


AÇIKLAMA:
Borsanız Başkanlığı'nın 07.11.2014 tarih ve BİAŞ-4-GDD-211-02/3854/12520 sayılı yazısı ile Şirket'imiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)" nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden aynı tebliğin 23. ve 24. maddelerine göre, kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz yoktur.

Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
KUŞTUR KUŞADASI TURİZM END.A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=393816


BIST