Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

30 Ekim 2014 - 17:27 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 9.814.204 2.524.762
Dönem Karı/Zararı 10.581.348 4.613.400
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 8.862.938 9.122.244
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 7.012.473 6.412.565
- Şüpheli Alacak Karşılığı (net) 4 93.104 98.860
- Kıdem Tazminatı Karşılığı 601.778 398.877
- Faiz geliri 20 -579.884 -48.123
- Faiz Giderleri 20 1.544.022 997.522
- Maddi Duran Varlık Satış Zararı 1.541 131.551
- Kullanılmamış İzn Karşılığı 98.431 138.676
- Diğer Karşılıklar / (karşılıkların ters çevrilmesi) -53 708.588
- Davaları Karşılıkları 97.452 41.989
- Ertelenmiş Gelirler 241.739
- Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı (net) -5.926
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.199.368 -10.413.743
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -1.625.804 -2.046.841
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -8.041.227 -5.832.315
- Diğer Alacaklar -24.837 1.006
- Diğer Dönen Varlıklar -2.915.283 -3.561.009
- Peşin Ödenmiş Giderler 2.668.288 -537.148
-Diğer Duran Varlıklar -9
-Uzun Vadeli Diğer Alacaklar -138
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 2.496.408 1.401.143
-Uzun Vadeli Diğer Borçlar -6.687
-Ertelenmiş Gelirler 212.899 137.611
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 46.000 59.488
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 73.280
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler -15.812 -102.124
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 12.244.918 3.321.901
Ödenen Temettüler
Ödenen Kıdem Tazminatı ve İzin -700.286 -187.118
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16 -1.730.428 -610.021
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -11.543.581 -10.503.947
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 16.309 121.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi Duran Varlık Alımları 8 -11.506.628 -10.572.024
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları 8 -53.262 -53.656
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -9.822.734 12.683.446
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Borçlardaki artış/(geri ödeme), net -9.317.945 13.549.821
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz 579.884 48.123
Ödenen Faiz -1.084.673 -914.498
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11.552.111 4.704.261
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -11.552.111 4.704.261
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 24.728.940 10.049.532
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 13.176.829 14.753.793http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391053


BIST