Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

30 Ekim 2014 - 17:27 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 189.182.149 147.624.923 65.207.551 51.221.443
Satışların Maliyeti (-) -157.504.118 -123.873.511 -54.465.799 -41.302.932
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 31.678.031 23.751.412 10.741.752 9.918.511
Genel Yönetim Giderleri (-) -13.232.361 -11.361.444 -4.594.445 -3.948.340
Pazarlama Giderleri (-) -6.034.349 -5.040.446 -2.257.660 -1.800.364
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -438.222 -311.161 -128.305 -104.199
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 5.808.879 7.768.559 1.042.908 4.026.305
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -5.667.514 -6.028.329 -1.158.969 -2.574.854
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12.114.464 8.778.591 3.645.281 5.517.059
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 5.862 154.504 3.814 154.504
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.401 -32.849 -19.194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 12.112.925 8.900.246 3.649.095 5.652.369
Finansman Giderleri (-) 20 -7.531.755 -6.949.872 -1.870.021 -3.397.607
Finansman Gelirleri 20 6.000.180 2.663.026 1.228.743 786.813
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 10.581.350 4.613.400 3.007.817 3.041.575
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -2.723.804 -663.199 -738.474 -313.982
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 16 -2.004.837 -1.147.777 -310.483 -581.034
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16 -718.967 484.578 -427.991 267.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 7.857.546 3.950.201 2.269.343 2.727.593

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 7.857.546 3.950.201 2.269.343 2.727.593

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 7.857.546 3.950.201 2.269.343 2.727.593
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -425.370 -118.779 49.505 91.292
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 15 -531.712 -148.474 61.881 114.115
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 106.342 29.695 -12.376 -22.823
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 106.342 29.695 -12.376 -22.823

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 421.995 -63.063
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 527.494 -78.829
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -105.499 15.766
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -105.499 15.766

DİĞER KAPSAMLI GELİR -3.375 -118.779 -13.558 91.292

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 7.854.171 3.831.422 2.255.785 2.818.885

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391052


BIST