Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Ekim 2014 - 17:27 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 126.841.561 126.285.147
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 13.176.829 24.728.940
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 54.978.622 47.030.499
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4-9 1.355.631 1.377.506
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4 53.622.991 45.652.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 60.548 35.711
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.548 35.711
Türev Araçlar
Stoklar 5 42.199.641 40.320.021
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 6 1.997.934 2.657.273
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 7 14.427.987 11.512.703
ARA TOPLAM 126.841.561 126.285.147
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 113.062.770 110.795.969
Finansal Yatırımlar 52 52
Ticari Alacaklar 316 316
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 316 316
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 300.000 300.000
Maddi Duran Varlıklar 111.588.378 107.246.624
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.159.269 1.225.273
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.159.269 1.225.273
Peşin Ödenmiş Giderler 6 14.755 2.023.704
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 239.904.331 237.081.116

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 82.828.729 80.360.107
Kısa Vadeli Borçlanmalar 10 7.687.032 9.173.272
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10 10.767.803 9.434.278
Diğer Finansal Yükümlülükler 10 37.009 564.504
Ticari Borçlar 60.444.080 57.947.672
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 9-11 27.386.061 28.811.372
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 11 33.058.019 29.136.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12 1.612.506 1.566.506
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13 1.049.896 836.997
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 274.409
Kısa Vadeli Karşılıklar 849.538 714.611
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14 710.097 672.622
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14 139.441 41.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 106.456 122.267
ARA TOPLAM 82.828.729 80.360.107
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 30.800.695 38.300.275
Uzun Vadeli Borçlanmalar 10 20.220.746 28.736.465
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 13 287.632
Uzun Vadeli Karşılıklar 5.145.577 4.559.930
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15 5.145.577 4.559.930
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 5.434.372 4.716.248
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 126.274.907 118.420.734
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 126.274.907 118.420.734
Ödenmiş Sermaye 17 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.480.763 11.056.971
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artış Fonu 17 11.814.383 11.965.221
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 17 -1.333.620 -908.250
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 421.995
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 17 421.995
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 2.500.551 2.343.951
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 69.014.050 62.433.141
Net Dönem Karı/Zararı 7.857.546 6.586.671
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 239.904.331 237.081.116http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391051


BIST