Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

30 Ekim 2014 - 17:24 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.09.2014 01.01.2013 - 30.09.2013 01.07.2014 - 30.09.2014 01.07.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 31 44.482.101 40.351.297 13.299.240 13.895.061
Satışların Maliyeti (-) 31 -39.017.545 -36.146.458 -11.662.204 -11.075.743
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.464.556 4.204.839 1.637.036 2.819.318
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 5.464.556 4.204.839 1.637.036 2.819.318
Genel Yönetim Giderleri (-) 32 -1.277.690 -1.767.540 -651.608 -381.438
Pazarlama Giderleri (-) 32 -477.709 -202.097 -196.915 -159.404
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 3.543.662 4.688.998 2.217.446 1.996.417
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 -1.930.864 -2.016.194 -79.632 -185.733
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 5.321.955 4.908.006 2.926.327 4.089.160
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 1.742.342 471.385 651.080 470.826
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 36
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 7.064.387 5.379.391 3.577.407 4.559.986
- Finansman Gelirleri 37 3.874.195 1.450.227 1.199.618 346.808
Finansman Giderleri (-) 38 -9.461.737 -9.587.677 -4.712.001 -3.768.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.476.845 -2.758.059 65.024 1.138.285
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 19,39 -269.586 490.855 38.238 -176.358
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -221.964 -429.053 5.829 -320.202
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -47.622 919.908 32.409 143.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 40 1.207.259 -2.267.204 103.262 961.927

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 40 1.207.259 -2.267.204 103.262 961.927

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 1.207.259 -2.267.204 103.262 961.927
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.207.259 -2.267.204 103.262 961.927

Pay Başına Kazanç 41 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -17.602 21.670 -78.443 50.165
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal Kayıplar -22.003 27.088 -98.054 62.707
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 4.401 -5.418 19.611 -12.542
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 4.401 -5.418 19.611 -12.542

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -17.602 21.670 -78.443 50.165

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 40 1.189.657 -2.245.534 24.819 1.012.092

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.189.657 -2.245.534 24.819 1.012.092
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.189.657 -2.245.534 24.819 1.012.092http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391040


BIST