Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

30 Ekim 2014 - 17:24 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.092.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 75.903.279 69.845.844
Nakit ve Nakit Benzerleri 7 8.631.168 737.283
Finansal Yatırımlar 8 4.667.686
Ticari Alacaklar 29.900.414 27.314.866
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6,10
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10 29.900.414 27.314.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4.643.883 8.106.927
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 6,12 4.439.858 8.094.113
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12 204.025 12.814
Türev Araçlar 14
Stoklar 15 7.549.057 13.392.529
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 19.131.636 19.758.293
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 6,17 1.965.665 1.920.870
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 17 17.165.971 17.837.423
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 20 240.720 429.206
Diğer Dönen Varlıklar 21 1.138.715 106.740
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 38

DURAN VARLIKLAR 40.400.484 38.651.128
Finansal Yatırımlar 8 4.269.386
Ticari Alacaklar 6,10
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26
Maddi Duran Varlıklar 27 38.778.531 32.584.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 75.014 207.096
- Şerefiye 28
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28 75.014 207.096
Peşin Ödenmiş Giderler 17
Ertelenmiş Vergi Varlığı 39 1.546.939 1.590.160
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 116.303.763 108.496.972

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 50.369.513 59.083.670
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9 42.547.930 50.894.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9 1.977.573
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 4.755.543 3.205.156
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,10 267.376
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 4.755.543 2.937.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 195.029 82.304
Diğer Borçlar 385.455 250.403
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 6,12 173.698
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 12 385.455 76.705
Türev Araçlar 14
Devlet Teşvik ve Yardımları 18
Ertelenmiş Gelirler 17 2.212.592 1.932.165
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 39 221.964 741.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 12 51.000
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.977.251 23.491.861
Uzun Vadeli Borçlanmalar 9 12.411.099 14.690.315
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6,10
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 17 7.070.781 8.484.937
Uzun Vadeli Karşılıklar 29 495.371 316.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 29 495.371 316.609
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 45.956.999 25.921.441
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.956.999 25.921.441
Ödenmiş Sermaye 30 30.000 25.000
Sermaye Düzeltme Farkları 30
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 30 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30 -72.241 -54.639
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar 30 -72.241 -54.639
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 786.553 232.230
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30 189.527 -262.282
Net Dönem Karı/Zararı 41 1.207.259 1.006.132
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 116.303.763 108.496.972http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=391039


BIST