Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

24 Ekim 2014 - 18:11 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : BAYRAKLI DEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Telefon ve Faks Numarası : 0 256 618 13 10 0 256 618 11 04
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 256 618 13 10 0 256 618 11 04
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : AYRILMA HAKKI KULLANIM ESASLARI


AÇIKLAMA:
Kuştur Kuşadası Turizm End. A.Ş.'nin ("Şirket") Kuştur Tatil Köyünün kiraya verilmesi kararının görüşüldüğü 24 Ekim 2014 günü saat 10:00'da Bayraklıdede Mah.Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılan, bu Genel Kurulda Tatil Köyünün kiraya verilmesi kararına ait gündem maddesine karşı olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunumun 24. maddesi ve II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde ayrılma hakları bulunmaktadır.

Ayrılma hakkı fiyatı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 25,5241 TL olarak belirlenmiş olup ayrılma hakkına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme Şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır

İlgili gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerimizin,"Ayrılma hakkı"nın Tatil Köyünün kiraya verilmesinin onaya sunulduğu Genel Kurul Toplantısını izleyen 10,5 (onbuçuk) iş günü içinde ve 11 Kasım 2014 tarihine kadar kullanılabileceği,

Ayrılma hakkını kullanan ve tüm şartları sağlayan pay sahiplerine, ilan edilen Ayrılma Hakkı Kullanım Formunun Şirkete teslimini takip eden iş günü içinde sahip oldukları payları, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde KUŞTUR A.Ş. adına açılan 776524 no'lu yatırım hesabına virmanlamasını izleyen ilk iş günü ödemenin yapılacağı.

Ayrılma Hakkı Kullanım formunu Şirketimize veya Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurumuna iletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı sona erecek olup postadaki herhangi bir gecikme de dahil olmak üzere Şirketimize veya AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Aracı Kurumuna atfedilemeyecek sebeplerden dolayı Şirketimiz sorumlu olmayacak ve Şirketimizin ilgili ortağın paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

Ayrılma hakkının devri mümkün olmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılıp Kuştur Tatil Köyünün kiraya verilmesi ile ilgili olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=389959


BIST