Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

23 Ekim 2014 - 17:40 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.09.2014 01.01.2013-30.09.2013 01.07.2014-30.09.2014 01.07.2013-30.09.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 2,16 140.003.285 132.420.641 41.357.184 44.043.107
Satışların Maliyeti (-) 16 -112.404.147 -112.706.314 -31.513.454 -35.684.366
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.599.138 19.714.327 9.843.730 8.358.741
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 27.599.138 19.714.327 9.843.730 8.358.741
Genel Yönetim Giderleri (-) 17 -7.257.744 -6.645.922 -2.218.200 -1.941.049
Pazarlama Giderleri (-) 17 -5.979.440 -6.657.168 -1.923.156 -2.395.875
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 2.734.047 3.473.270 1.433.399 961.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -6.966.285 -9.972.302 -2.117.188 -3.722.543
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 10.129.716 -87.795 5.018.585 1.260.433
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 10.129.716 -87.795 5.018.585 1.260.433
Finansman Giderleri (-) 20 -5.834.399 -11.626.362 -6.533.895 -5.500.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 4.295.317 -11.714.157 -1.515.310 -4.240.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 16.344 157.976 -8.243 62.776
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16.344 157.976 -8.243 62.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.311.661 -11.556.181 -1.523.553 -4.177.703

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 4.311.661 -11.556.181 -1.523.553 -4.177.703

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 4.311.661 -11.556.181 -1.523.553 -4.177.703
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 4.311.661 -11.556.181 -1.523.553 -4.177.703

Pay Başına Kazanç 1 -1 0 -1
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1 -1 0 -1
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 1 -1 0 -1
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 1 -1 0 -1
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 165.016 122.193 63.896 52.415
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 206.270 152.741 79.870 65.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -41.254 -30.548 -15.974 -13.103
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -41.254 -30.548 -15.974 -13.103

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 165.016 122.193 63.896 52.415

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 4.476.677 -11.433.988 -1.459.657 -4.125.288

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 4.476.677 -11.433.988 -1.459.657 -4.125.288
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 4.476.677 -11.433.988 -1.459.657 -4.125.288http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=389611


BIST

-Foreks Haber Merkezi-