Ana Sayfa***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

23 Ekim 2014 - 17:39 www.borsagundem.com

***EGGUB***EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:
KARAR SAYISI :
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) . / . / . dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporu

b)

c)http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=389609


BIST

-Foreks Haber Merkezi-