Ana SayfaRAPOR-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)----

RAPOR-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

03 Ekim 2014 - 08:42 www.borsagundem.com

Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Raporu:
"Dün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve Draghi'nin açıklamaları
öncesi oluşan iyimser hava, Draghi'nin varlık alım programıyla ilgili
detaylı açıklamalarda bulunmaması sonrasında Borsa İstanbul alımlarını
geri verdi ve günü %0,40 oranında değer kaybederek 73.857 puandan
kapattı. Avrupa Merkez Bankası'nın etkisinin yerini, bugün Fitch'in
Türkiye'nin kredi görünümü, ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam
verisi ve yurtiçinde enflasyon rakamlarına bırakacağını ve söz konusu
gelişmelerin tekrar fiyatlanmaya devam edeceğini beklemekteyiz. TSİ
10:00 açıklanacak yıllık enflasyon beklentisi %9,3. Geçtiğimiz ay baz
etkisiyle yükselen TÜFE enflasyonunun bu ay bazdaki normalleşmeyle bir
miktar geri gelerek %9,54 oranından %9,3 oranına yaklaşması mümkün. Bu
değerin üzerindeki gerçekleşmeler Lira ve Lira varlıklar için olumsuz
algılanabilir. Daha düşük bir değer ise piyasada olumlu sürpriz etkisi
yapacaktır. Piyasada beklentiler dahilinde enflasyon verisinin
fiyatlandığını düşünüyoruz.

ŞİRKET HABERLERİ

Yazıcılar Holding, Migros (YAZIC, MGROS, Pozitif): Yazıcı
Holding'in bağlı ortaklığı Anadolu Endüstri Holding, Migros'un
sermayesinin %40,25'ini temsil eden hisselerin dolaylı olarak satın
alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan teklifini, Migros'un nihai ana
ortağı olan BC Partners'a vermiştir. Pay başına 26,0 TL alım fiyatı
teklif edilmiş olup, münhasıran görüşmelere başlanmıştır. Söz konusu
işlem, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu gerektirmeyecek şekilde
planlanmakta olup, işlem sonrasında, belirli şartlar dahilinde,
Migros'un yönetim kontrolünün BC Partners ve AEH tarafından eşit
olarak paylaşılması öngörülmektedir.
Aselsan (ASELS, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Şirket, İçişleri
Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile 2 Ekim 2014 tarihinde
11.400.000 TL tutarında "Donanım, Yazılım ve Lisans Alımları
Sözleşmesi" imzaladığını duyurmuştur. Proje kapsamında İçişleri
Bakanlığı'nın bilgi teknolojileri altyapısını güçlendirecek donanım ve
yazılım kurulumları gerçekleştirilecek.
Garanti Bankası (GARAN, Öneri "TUT", Nötr): Banka, GMNT (Global
Medium Term Notes) programı çerçevesinde 4mn USD ihraç belgesi
düzenlemiştir.
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Öneri "TUT", Nötr): Banka, yurtdışı
borçlanma programı çerçevesinde 20 yıl vadeli 550 milyon ABD Doları
tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ve
hazine finansmanı işlemi de dahil olmak üzere yapının gerektirdiği
diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle finansman sağlamıştır.
Finansbank (FINBN, Nötr): Banka tarafından KAP'a yayınlanan
açıklamaya göre NBG ve IFC arasında 29 Mart 2007'de akdedilen pay
satım hakkı (put opsiyonu) sözleşmesi uyarınca, Finansbank
sermayesinin %5'ini temsil eden paylar, 26 Eylül 2014'te bankanın
hakim hissedarı NBG tarafından IFC'den satın alındı. Açıklamada söz
konusu alımı takiben Finansbank'ın sermayesinde NBG'nin sahip olduğu
payların oranının NBG grubu olarak %99.81'e ulaştığı belirtilirken,
söz konusu payların devri karşılığında, IFC'ye, ilgili sözleşme
uyarınca kararlaştırılmış bulunan 343.060.696 dolar (1 TL nominal
değerli hisse için 2,42 dolar) ödeme yapıldığı kaydedildi. Bankanın
hakim hissedarı NBG tarafından ortaklıktan çıkarma hakkının
kullanılmayacağı ifade edilen açıklamada ilgili tebliğ kapsamında
satma hakkını kullanmak isteyen hissedarların, 26 Eylül 2014'ten
itibaren 3 aylık süre içerisinde 1 TL nominal değerli hisse için
2,9882 TL fiyattan bu haklarını kullanabilmelerinin mümkün olduğu
kaydedildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): Banka, Fransız
Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) 60 milyon Euro tutarında kredi sağladığını
duyurmuştur. Söz konusu kredinin, ülkenin belirli turizm bölgelerinde
gerçekleştirilecek turizm yatırımları ile Türkiye genelinde faaliyet
gösteren firmaların yenilenebilir enerji alanındaki yenilikçi
projelerini desteklemek amacıyla kullanılacağı duyurulmuştur.
Tümosan (TMSN, Negatif): Şirket Eylül ayına ait traktör satış
verilerini açıkladı. Şirketin traktör satışlarında bir önceki senenin
aynı ayına göre %18 daralma, 2014 yılının ilk dokuz ayında ise bir
önceki yılın ilk dokuz ayına göre %5'lik bir daralma görülmektedir.

SEKTÖR HABERLERİ

Girişim Sermayesi: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011-2013
yıllarına ait 'Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri'ni
yayımladı. Buna göre, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ)
toplam girişim sayısının %99,8'ini, istihdamın %75,8'ini, maaş ve
ücretlerin % 54,5'ini, cironun %63,3'ünü, faktör maliyetiyle katma
değerin (FMKD) %54,2'sini ve maddi mallara ilişkin brüt yatırımın
%53,2'sini oluşturdu. Girişimlerin %40,4'ü Toptan ve Perakende
Ticaret Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı, %15,9'u
Ulaştırma ve Depolama, %12,7'si İmalat Sanayi' nde faaliyet gösterdi.
Demir-Çelik Sektörü: Çelik İhracatçıları Birliği açıklamasına
göre, Türkiye'nin çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı
dönemine kıyasla değer bazında %3,3 azalışla 10,1 milyar dolar, miktar
bazında da %4,5 düşüşle 13,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.
Kayıplarını en aza indirmek için çalışan çelik sektörü, yılın son
çeyreğine girerken olumlu sinyaller almaya başladı. Eylül ayı ihracatı
geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında değerde %7 artışla 1,8 milyar
dolara, miktarda %8 artışla 1,4 milyon tona çıktı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Kervansaray Yatırım Holding (KERVN, Nötr): Zeynep TÜMER'in
29.09.14 tarihinde Kurula yaptığı başvuru ile şirketin sermayesinde
sahip olduğu paylardan veya oy haklarından pay alım teklifinde bulunma
zorunluluğunu gerektiren kısmı elden çıkarabilmesi için Kurulca uygun
görülecek bir sürenin tarafına verilmesi ve anılan şahsa pay alım
teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet tanınması talep etmişti.
Söz konusu başvuru, Kurul tarafından ilgili tebliğlere göre
değerlendirmeye alınmamıştır. Ayrıca, Zeynep TÜMER'e iletilen
26.09.2014 tarihli yazı ile yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde pay alım teklifine başlanılması, pay alım teklifine
başlanılmaması durumunda Kurul kararlarının gereğinin yerine
getirilmemesi nedeniyle hakkında uygulanacak idari yaptırımlara
dayanak teşkil etmek üzere savunmasını iletmesi bildirilmiştir
Rekabet Kurulu Kararları: Kurumun internet sitesinde yer alan
duyuruya göre, Beğendik Mağaza İşletmeleri, Hacı Duran Beğendik'in
REAL Hipermarketler Zinciri'ndeki hisselerinin %15'ini ve Real
Hipermarketler Zinciri'nin, Mehmet Beğendik'in, %97,26 oranında sahibi
olduğu Beğendik Mağaza İşletmeleri sermayesinin %17,5'luk kısmını
devralma işlemine ilişkin izin talep edildi.
Ordu Yardımlaşma Kurumunun da (OYAK) Denizli Çimento Sanayii'ni
devralması işlemine ilişkin başvuru yaptığı bildirildi.
Hazine Müsteşarlığı: Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve
hâlihazırda BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Doğal
Gaz Sektörünü Geliştirme Projesi kapsamındaki Tuz Gölü Yer Altı
Depolama Projesi'nin yapımında kullanılmak üzere Hazine Geri Ödeme
Garantisi altında Dünya Bankası'ndan 400 milyon ABD Doları tutarında
ek finansman sağlandığı duyurulmuştur. Finansmana ilişkin anlaşma 2
Ekim 2014 tarihinde imzalanmıştır.
Orge Enerji (ORGE, Sınırlı Pozitif): Şirket ile
Şenbay-Öztaş-Albayrak İş Ortaklığı (SOAJV) arasında Kartal-Kaynarca
Metro İnşaatı Elektrik işlerinin yapılması konusunda 9.950.000 euro
bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu işlerin teslim
tarihi 04.08.2015'tir.
Gersan Elektrik (GERSAN, Nötr): Şirketin 50mn TL kayıtlı sermaye
tavanı içerisinde, 30mn olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakit
karşılamak suretiyle ve hissedarların ortaklık payları nispetinde 10mn
TL nakit artırılarak 40mn TL'sına çıkarılması suretiyle %33,3 oranında
artırılmasına karar verilmiştir.
Avrasya Gayrimenkul (AVGYO, Nötr): Şirketin satın alımına karar
vermiş olduğu Kırıkkale'de bulunan 21.997m yüzölçümüne sahip parsel
üzerindeki Avrasya Terminal İşletmelerine ait Kırıkkale Şehirlerarası
Otobüs Terminalinin satın alımından vazgeçildiği duyurulmuştur. Ayrıca
şirket, yönetim kurulu kararı ile yapılacak bedelli sermaye
artırımından vazgeçtiğini duyurmuştur.
İş Girişim Sermayesi (ISGSY, Nötr): Şirket, bilişim teknolojileri
sektörünün veri merkezi işletmeciliği kolunda faaliyet gösteren Radore
Veri Hizmetleri Anonim Şirketi'nin gerçekleştireceği sermaye artırımı
ile işlemlerde yetkili kılınmıştır. Şirket, Radore'nin %28,50 oranında
payının iktisabı ve bu meyanda ilgili işlemleri yürütecektir.
Egeli&Co Yatırım Holding (EGCYH, Nötr): Şirket tarafından
yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya
tahsisli olarak ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına ilişkin
25 milyon TL tutarındaki ihraç tavanını içeren ihraç belgesinin
Kurulca onaylanması talebinin borçlanma araçlarının tamamına ilişkin
ödeme yükümlülükleri için yurt içinde yerleşik bir banka tarafından
garanti verilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verildiği
duyurulmuştur."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey