Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

15 Eylül 2014 - 17:21 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres BAYRAKLI DEDE MAH.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI /AYDIN
Telefon 256 - 6181310
Faks 256 - 6181104
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 256 - 6181310
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 256 - 6181104
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI


EK AÇIKLAMALAR:
24/10/2014 Tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkiin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklanması gereken olağanüstü genel kurul bilgilendirme dökümanı ekte ve şirketimizin internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine posta ile iadeli taahütlü olarak gönderilecektir.


Karar Tarihi 15.09.2014
Genel Kurul Türü Olağanüstü
Tarihi ve Saati 24.10.2014 10:00
Adresi BAYRAKLIDEDE M.KUŞTUR TATİL KÖYÜ KUŞADASI / AYDIN
Gündem GÜNDEM
1-Açılış ve Top. Baş.'nın seçilmesi,
2-Gündemin 3'üncü mad. görüş. olan işlem Ser. Piy. Kanu. 23'nci mad. kap. önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 25,52 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
3-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Kuştur Tatil Köyünün , Holiday Plan Turizm İşletmeleri ve Ticaret A.Ş'ye kiralanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması,
4-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 4 milyon Türk lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlemden vazgeçilmesinin onaya sunulması,
5- Şirketimiz ile Kavram Bağımsız Denetim ve Y. M. M. A.Ş. arasında imza edilen 2014 yılını konu alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin, rotasyon uygulamaları nedeniyle fesih edilerek, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Y M. M. A.Ş. firması ile 2014 yılı için Bağımsız Denetim kuruluşu seçiminin onaya sunulması
6-Dilek ve görüşler.

TOPLANTI YERİ : Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş.
Kuştur Tatil Köyü Kuşadası / AYDIN

TOPLANTI GÜN VE SAATİ : 24/10 /2014 Cuma Saat:10:00

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=384108


BIST