Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )

12 Eylül 2014 - 17:55 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Sonucu )


Adres Emek Mh. Nato Yolu Cd. No:282 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 216 - 4152457
Faks 216 - 4152463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4152457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4152463
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 12.09.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar Şirketimizin 12.09.2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Denetimden Sorumlu Komite'nin Yönetim Kurulu'nun 24.07.2014 tarihli toplantısında, 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi olarak Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin önerisi görüşüldü ve kabul edildi.
2.Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulu'nun ikisi (2) bağımsız olmak üzere toplam beş (5) üyeden oluşmasına ve üç (3) yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan Sn.Mehmet Nergiz (T.C. Kimlik No:27128072054), Sn.Tuba Nergiz (T.C. Kimlik No:27104072856), Sn.Burak Nergiz (T.C.Kimlik No:27101072910), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn.Burcuhan Yıldıran (T.C.Kimlik No:26969402648), Sn.Mustafa Şahin Ersoy (T.C.Kimlik No:32083178024) seçilmelerine kararverildi.
3.2013 yılı içinde şirketimizce yapılan bağış veya yardım olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda 2014 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının toplam 20.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.
4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12 (4) maddesi kapsamında şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren II.19-1 sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu'nca yeniden düzenlenen Kar Dağıtım Politikası ortakların bilgisine ve onayına sunuldu.
6.TMS/TFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 1.006.032 TL net dönem karından, geçmiş yıllar zararlarının, gerçmiş yıllar karları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmın indirilmesi sonrasında kalan net dağıtılabilir dönem karının olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=383978


BIST