Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

09 Eylül 2014 - 17:08 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Samsun Yolu 35. Km. Elmadağ ANKARA
Telefon ve Faks Numarası : 0 312 864 01 00 - 0 312 864 01 05
E-posta adresi : bastas@vicat.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 312 864 01 00 - 0 312 864 01 05
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirketimizin Borsa İstanbul II. Pazarda İşlem Görmesi Konusunun Karara Bağlanması


AÇIKLAMA:
Şirketimiz Yönetim Kurulu 26 Mart 2014 günü yapılan olağan genel kurulda alınan karar gereği Şirketimizin Borsa İstanbul II. Pazarda işlem görmesi konusunu görüşerek 09.09.2014 tarih 48 sayılı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu, durumu değerlendirmek amacıyla hazırlanan raporu incelemiştir. Raporu inceledikten ve konuyu ayrıntılı bir şekilde ele aldıktan sonra aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:
- Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmenin, şirketin k rlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olmayacaktır.
- Raporlama ve idareyle ilgili ek şartlardan dolayı, Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmenin, şirketin karlılığı üzerinde olumsuz etkisi olacaktır.
- Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., 13 yıl boyunca işlem gördükten sonra 2 Ocak 2000'de Borsa Kurulu tarafından borsa kotundan çıkarılmıştır. Bunun nedeni, şirketin hisselerinin işlem hacminin çok düşük olmasıdır. 2014 itibariyle şirketin mevcut hissedar sayısı o tarihte olduğundan 1/4 oranındadır ve kaydi sisteme geçirilerek işleme açılan hisse sayısı düşüktür. Bu durum hissenin son derece spekülatif bir hisse olmasına yol açabilir ve Baştaş Çimento'nun itibarına gölge düşürebilir. Bu da şirketin paydaşlarının menfaatine uygun değildir.
- Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da işlem görme sürecinin başlatılmamasına oybirliğiyle karar vermiş bulunuyoruz.

Şirketin Borsa İstanbul Ulusal veya II. Ulusal Pazarda işlem görmesinin Şirkete ek menfaat sağlayacağına yönelik kanaat oluşturulamadığı için, 2013 yılı Olağan Genel Kurul kararı doğrultusunda bu konu hakkında herhangi bir çalışma başlatılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=383626


BIST