Ana Sayfa***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

19 Ağustos 2014 - 23:44 www.borsagundem.com

***EUHOL***EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 6.259.177 -175.917.434
Dönem Karı/Zararı -12.226.818 11.192.623
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 5.110.402 -1.432.087
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11-12-13 260.785 158.352
- Kıdem Tazminatı ve Emeklilik Planlarındaki Değişim 16 417.515 -389.227
- Aktüeryal Kayıp / Kazanç -190.593 -31.194
- Finansal Varlık Değer Artışları / Azalışları 6-25 4.622.695 -1.170.018
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 13.375.593 -185.677.970
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Alım Satım Amaçlı Menkul Kıymetlerdeki Net Değişim 6 21.224.070 -139.751.536
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 2.050.933 -16.331.436
- Diğer Alcaklardaki Değişim 9 -115.121 -991.229
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış 10 -74.763.508 -45.260.782
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim 18 6.346.557 1.596.173
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişim 17 -4.397.849 -1.955.301
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim 18 10.917 -14.352
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 -6.350.359 2.938.883
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış 10 8.739.083 857.687
- Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Net Değişim 26 -446.651 203.013
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 8.752.926 6.154.045
- Borç Karşılıklarındaki Değişim 15 56.369.006 5.144.830
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 18 -4.044.411 1.732.035
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 6.259.177 -175.917.434
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -403.721 123.136
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
- Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımları / Satışları, Net 11 33.045 166.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 12-13 -436.766 -43.064
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -30.887.453 223.853.618
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
- Finansal Borçlardaki Değişim 7 -31.485.372 222.778.874
- Konsolidasyon Kapsamındaki Değişimin Etkisi -3.404.542
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar 597.919 4.479.286
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -25.031.997 48.059.320
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 394.330 2.525.849
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -24.637.667 50.585.169
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 175.840.583 77.298.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 151.202.916 127.883.944http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380556


BIST