Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

19 Ağustos 2014 - 18:17 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 17 38.877.620 36.886.679 24.408.734 17.676.256
Satışların Maliyeti (-) 17 -33.596.127 -29.425.379 -21.252.332 -14.719.007
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 5.281.493 7.461.300 3.156.402 2.957.249
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.558.075 -3.071.087 -2.247.053 -1.704.665
Pazarlama Giderleri (-) -4.524.541 -3.864.245 -3.206.119 -1.981.106
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 18 2.277.268 2.279.769 652.746 -94.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 18 -2.603.720 -2.698.881 -942.301 -48.611
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -3.127.575 106.856 -2.586.325 -871.346
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.143.110 1.227.057 610.890 17.926
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -25.753 -25.753
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 339.085 259.863
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -2.010.218 1.672.998 -2.001.188 -593.557
Finansman Gelirleri 19 1.341.897 2.588.733 938.094 852.818
Finansman Giderleri (-) 19 -4.982.036 -9.478.090 -3.792.657 -7.210.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -5.650.357 -5.216.359 -4.855.751 -6.950.897
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -713.296 1.054.387 -353.505 1.086.772
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 -713.296 1.054.387 -353.505 1.086.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -6.363.653 -4.161.972 -5.209.256 -5.864.125

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -6.363.653 -4.161.972 -5.209.256 -5.864.125

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -6.363.653 -4.161.972 -5.209.256 -5.864.125
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -105 13.085 6 11.873
- Ana Ortaklık Payları -6.363.548 -4.175.057 -5.209.262 -5.875.998

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 8.116 70.277 71.878
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 14 10.145 87.846 89.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -2.029 -17.569 -17.969
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 21 -2.029 -17.569 -17.969

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 8.116 70.277 71.878

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -6.355.537 -4.091.695 -5.209.256 -5.792.247

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -6.355.537 -4.091.695 -5.209.256 -5.792.247
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar -105 13.085 6 11.873
- Ana Ortaklık Payları -6.355.432 -4.104.780 -5.209.262 -5.804.120http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380216


BIST