Ana Sayfa***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

19 Ağustos 2014 - 18:17 www.borsagundem.com

***PENGD***PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 82.995.833 79.840.362
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 9.501.429 9.873.866
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 19.307.576 15.052.654
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5 19.307.576 15.052.654
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 267.067 227.595
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6 267.067 227.595
Türev Araçlar 25
Stoklar 7 40.402.924 41.154.369
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 8 5.688.488 3.791.085
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 15 7.828.349 9.740.793
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 103.155.490 104.914.316
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9 40.824.667 40.824.667
Maddi Duran Varlıklar 10 62.113.282 63.175.209
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 116.426 98.000
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 116.426 98.000
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21 101.115 816.440
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 186.151.323 184.754.678

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.098.048 59.333.074
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 19.768.628 15.216.196
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 4 6.343.685 6.697.644
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 23.608.964 17.912.825
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 102.084
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5 23.608.964 17.810.741
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 9.359.361 1.499.275
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23 8.133.862
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6 1.225.499 1.499.275
Türev Araçlar 25 5.524.626 9.634.410
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 4.218.894 6.476.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 2.273.890 1.896.148
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.703.292 56.716.084
Uzun Vadeli Borçlanmalar 4 40.123.465 43.206.554
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 8 10.452.456 11.480.567
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.127.371 2.028.963
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 2.127.371 2.028.963
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 62.349.983 68.705.520
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 62.349.546 68.704.978
Ödenmiş Sermaye 16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 23.412.213 23.412.213
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.771.688 12.763.572
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10 12.947.069 12.947.069
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları -175.381 -183.497
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -24.381.616 177.202
Net Dönem Karı/Zararı -6.363.548 -24.558.818
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 437 542
TOPLAM KAYNAKLAR 186.151.323 184.754.678http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=380215


BIST