Ana Sayfa***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

19 Ağustos 2014 - 17:42 www.borsagundem.com

***GLBMD***GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özkaynak Değişim Tablosu )
Özkaynak Değişim Tablosu
Finansal Tablo Türü Konsolide
Raporlama Birimi TL
Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri/İskontoları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Yabancı Para Çevirim Farkları Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları Diğer Kazanç/Kayıplar Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Özkaynaklar
ÖNCEKİ DÖNEM
01 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 16 40000000 150.406 6233176 810579 -149660 695084 3333283 891808 51964676 51964676
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Dönem karı 1734327 1734327 1734327
Yeniden değerleme kayıpları -368506 -368506 -368506
Yabancı para çevrim farkları 1927 1927 1927
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 1159533 -267725 -891808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış
30 Haziran 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) 16 40000000 150.406 6233176 442073 -147733 1854617 3065558 1734327 53332424 53332424

CARİ DÖNEM
01 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) 40000000 150.406 6233176 442073 -148950 1854617 3065558 -39457 51557423 51557423
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Dönem karı 912747 912747 912747
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Değer artış fonunda azalış -275001 -275001 -275001
Yabancı para çevrim farkları