Ana Sayfa***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

19 Ağustos 2014 - 16:54 www.borsagundem.com

***KRSTL***KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 55.337.330 49.885.954
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 1.560.841 907.108
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 5 33.088.701 34.394.245
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.091.966 31.903.405
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 9.996.735 2.490.840
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 6 2.920.221 1.219.866
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 1.019.389
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.920.221 200.477
Türev Araçlar
Stoklar 7 10.322.025 6.709.885
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 14 5.043.358 3.720.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.162 4.511
Diğer Dönen Varlıklar 15 2.397.022 2.929.555
ARA TOPLAM 55.337.330 49.885.954
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 27.454.984 26.118.565
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 5 555 555
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 555 555
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 8 3.960.000 3.960.000
Maddi Duran Varlıklar 9 11.075.528 10.962.873
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.107.985 5.112.612
- Şerefiye 10 5.045.257 5.045.257
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 62.728 67.355
Peşin Ödenmiş Giderler 14 3.179.990 2.080.825
Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 4.130.926 4.001.700
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 82.792.314 76.004.519

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 14.958.794 9.020.234
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 1.068.274 495.311
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 5 13.265.334 7.934.313
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 184.698 69.271
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.080.636 7.865.042
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 6 118 118
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 118 118
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 14 140.000 140.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 187.635 205.947
Kısa Vadeli Karşılıklar 217.943 170.687
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13 217.943 170.687
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 79.490 73.858
ARA TOPLAM 14.958.794 9.020.234
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 998.620 747.543
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 652.753 412.611
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 652.753 412.611
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 22 345.867 334.932
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 66.834.900 66.236.742
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 66.691.732 66.100.696
Ödenmiş Sermaye 16 48.000.000 48.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları 16 19.199.732 19.199.732
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 16 55.925 55.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 5.409.339 5.465.662
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16 5.440.130 5.440.130
- Diğer Kazanç/Kayıplar 16 -30.791 25.532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 16 851.372 639.913
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16 -7.471.995 -9.853.495
Net Dönem Karı/Zararı 23 647.359 2.592.959
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 16 143.168 136.046
TOPLAM KAYNAKLAR 82.792.314 76.004.519http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=379835


BIST