Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

15 Ağustos 2014 - 14:36 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Emek Mh. Nato Yolu Cd. No:282 Sancaktepe/İstanbul
Telefon 216 - 4152457
Faks 216 - 4152463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 4152457
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 4152463
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı
Karar Tarihi 08.08.2014
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2013
Tarihi ve Saati 12.09.2014 10:00
Adresi Emek Mh. Nato Yolu Cd. No:282 Sancaktepe/İstanbul
Gündem 1 . Açılış ve başkanlık divanının seçilmesi, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
2 . Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 . Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
4 . 01.01.2013-31.12.2013 faaliyet dönemi bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2013 yılı kar dağıtımı politikasının görüşülerek karara bağlanması,
5 . Denetimden Sorumlu Komite?nin 17/072014 tarihli görüşü de dikkate alınarak, Yönetim Kurulumuzun 24.07.2014 tarihli toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı bağımsız denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeleri kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak ? Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi? nin seçilmesine ilişkin kararının onaya sunulması,
6 . Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu adayları hakkında bilgi sunulması,
7 . Kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca düzenlenen Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
8 . 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak için bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
9 . Yönetim Kurulunca önerilen ?Bağış ve Yardım Politikasının? Genel Kurulun onayına sunulması.
10 . Sermaye Piyasası Kurulunun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında yeniden düzenlenen ?Kâr Dağıtım Politikası? nın Genel Kurulun onayına sunulması.
11 . Sermaye Piyasası Kurulu?nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi.
12 . Türk Ticaret Kanunu?nun 395 ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının şirket ve bağlı ortaklıklarla çıkar çatışmasına sebep olabilecek işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri rekabet edebilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine ilişkin genel kurulun onay vermesi ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 1.3.6. maddesi doğrultusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 . Türk Ticaret Kanunu 612?inci madde uyarınca, gerek duyduğu takdirde, Şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesi için Yönetim Kurulu?na yetki verilmesi.
14 . Dilekler ve kapanış
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=379017


BIST