Ana Sayfa***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

11 Ağustos 2014 - 22:53 www.borsagundem.com

***BASCM***BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 150.721.456 159.592.288
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 35.346.523 64.586.219
Finansal Yatırımlar 0 0
Ticari Alacaklar 68.967.769 51.054.155
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23 1.709.071 598.683
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 67.258.698 50.455.472
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 8 270.779 148.526
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 270.779 148.526
Türev Araçlar 0 0
Stoklar 9 41.767.494 32.825.389
Canlı Varlıklar 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 15 4.368.891 10.977.999
ARA TOPLAM 0 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 0

DURAN VARLIKLAR 257.465.592 246.203.110
Finansal Yatırımlar 6 0 0
Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 0
Diğer Alacaklar 448.525 351.826
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 448.525 351.826
Türev Araçlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10 3.080.135 2.691.524
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0
Maddi Duran Varlıklar 11 252.299.509 239.927.334
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12 1.370.115 1.711.903
- Şerefiye 0 0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.370.115 1.711.903
Peşin Ödenmiş Giderler 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 16 71.248 264.789
Diğer Duran Varlıklar 196.060 1.255.734
TOPLAM VARLIKLAR 408.187.048 405.795.398

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.915.593 62.782.925
Kısa Vadeli Borçlanmalar 5 2.491.114 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 7 46.352.662 39.258.913
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 21.086.393 15.213.355
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 25.266.269 24.045.558
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 2.776.005 2.578.904
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8 2.776.005 2.578.904
Türev Araçlar 6 588.000 2.537.417
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 3.168.982 9.527.765
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.057.891 2.689.568
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 0
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 2.057.891 2.689.568
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15 1.480.939 6.190.358
ARA TOPLAM 0 0
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0 0

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.911.514 8.614.318
Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0
Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0 0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0 0
Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0 0
Türev Araçlar 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0
Ertelenmiş Gelirler 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar 3.596.657 3.218.918
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 1.888.982 1.883.300
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 13 1.707.675 1.335.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 6.314.857 5.395.400
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0

Ö Z K A Y N A K L A R 339.359.941 334.398.155
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 339.359.941 334.398.155
Ödenmiş Sermaye 17 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları 17 39.080.543 39.080.543
Geri Alınmış Paylar (-) 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 17 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 209.720 209.720
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 209.720 209.720
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0 0
- Yabancı Para Çevirim Farkları 0 0
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0 0
- Diğer Kazanç/Kayıplar 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 4.374.329 4.374.329
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 17 139.755.876 116.363.882
Net Dönem Karı/Zararı 16.620.645 35.050.853
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 408.187.048 405.795.398http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377616


BIST