Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Ağustos 2014 - 20:01 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 31.182.861 26.456.236 16.715.754 12.530.243
Satışların Maliyeti (-) -27.355.341 -25.070.715 -15.026.671 -12.366.237
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.827.520 1.385.521 1.689.083 164.006
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 3.827.520 1.385.521 1.689.083 164.006
Genel Yönetim Giderleri (-) -626.082 -1.386.102 -357.941 -874.411
Pazarlama Giderleri (-) -280.794 -42.693 -215.032 -19.212
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 1.326.216 2.692.581 23.122 1.738.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -1.851.232 -1.830.461 -1.149.084 -1.465.413
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 2.395.628 818.846 -9.852 456.166
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.091.352 559 586.229 270
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 3.486.980 819.405 576.377 -455.896
Finansman Gelirleri 2.674.577 1.103.419 2.190.844 543.330
Finansman Giderleri (-) -4.749.736 -5.819.168 -1.848.909 -4.026.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 1.411.821 -3.896.344 918.312 -3.938.740
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri -307.824 667.213 -276.184 681.661
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -227.793 -108.851 -62.219 38.022
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -80.031 776.064 -213.965 643.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.103.997 -3.229.131 642.128 -3.257.079

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 1.103.997 -3.229.131 642.128 -3.257.079

Dönem Karı/Zararının Dağılımı 1.103.997 -3.229.131 642.128 -3.257.079
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.103.997 -3.229.131 642.128 -3.257.079

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 60.841 -28.495 -11.467 -115.593
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Hesaplanan Aktüeryal Kayıplar 76.051 -35.619 -14.334 -144.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -15.210 7.124 2.867 28.898
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -15.210 7.124 2.867 28.898

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 60.841 -28.495 -11.467 -115.593

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 1.164.838 -3.257.626 630.661 -3.372.672

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 1.164.838 -3.257.626 630.661 -3.372.672
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları 1.164.838 -3.257.626 630.661 -3.372.672http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377399


BIST