Ana Sayfa***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

11 Ağustos 2014 - 20:01 www.borsagundem.com

***TUCLK***TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 30.062.014 31.122.013
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 89.573.109 69.845.844
Nakit ve Nakit Benzerleri 29.296.708 737.283
Finansal Yatırımlar 4.315.307
Ticari Alacaklar 31.217.864 27.314.866
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.217.864 27.314.866
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 4.184.846 8.106.927
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.172.032 8.094.113
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.814 12.814
Türev Araçlar
Stoklar 8.114.484 13.392.529
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler 11.936.717 19.758.293
İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 1.911.060 1.920.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler 10.025.657 17.837.423
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 174.927 429.206
Diğer Dönen Varlıklar 332.256 106.740
ARA TOPLAM 89.573.109 69.845.844
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 35.775.343 38.651.128
Finansal Yatırımlar 4.269.386
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 34.182.621 32.584.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.479 207.096
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.479 207.096
Peşin Ödenmiş Giderler 324
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.494.919 1.590.160
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR 125.348.452 108.496.972

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 59.152.008 59.083.670
Kısa Vadeli Borçlanmalar 53.867.130 50.894.074
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.977.573
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 2.723.423 3.205.156
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 267.376
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.723.423 2.937.780
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 107.825 82.304
Diğer Borçlar 107.464 250.403
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 173.698
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 107.464 76.705
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 2.067.373 1.932.165
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 227.793 741.995
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 51.000
ARA TOPLAM 59.152.008 59.083.670
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 20.264.264 23.491.861
Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.385.148 14.690.315
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler 7.542.166 8.484.937
Uzun Vadeli Karşılıklar 336.950 316.609
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 336.950 316.609
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 45.932.180 25.921.441
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 45.932.180 25.921.441
Ödenmiş Sermaye 30.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.845.901
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.202 -54.639
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Aktüeryal Kazanç/Kayıp Kıdem Tazminatı 6.202 -54.639
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 786.553 232.230
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 189.527 -262.282
Net Dönem Karı/Zararı 1.103.997 1.006.132
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR 125.348.452 108.496.972http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377398


BIST