Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği )

11 Ağustos 2014 - 19:57 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği )

Ortaklığın Adresi : Abdi İpekçi Cad.Azer İş Merkezi No:40 K.6 D:16-17 34367 HarbiyeŞişli/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 212 343 06 26/0 212 343 06 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 11.08.2014
Özet Bilgi : Bağımsız Denetim Görüşünde Sehven Yapılan Hata Düzeltmesi Hk.Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi : 01.01.2014-30.06.2014
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar : Bağımsız Denetçi Görüşü Sayfası
Değişikliğin Nedeni : Bağımsız Denetim Görüşünde Sehven Yapılan Hatanın Düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa) : Yoktur.


EK AÇIKLAMALAR:

11.08.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ait finansal tabloların "Bağımsız Denetçi Görüşü" bölümü "Olumlu" görüş yerine sehven "Görüş Bildirmekten Kaçınma" olarak yayınlanmış olup görüş türü düzeltilmiş rapor tarafımızca yayınlanacaktır.

Kamunun bilgisine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377390


BIST