Ana Sayfa***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

11 Ağustos 2014 - 19:36 www.borsagundem.com

***EGCYH***EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 299.181 5.410.746
Dönem Karı/Zararı 1.060.290 -711.411
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler -2.264.392 89.702
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 63.909 27.354
- Finansal yatırımlar değer artış (-) -1.467.908 -1.105.742
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -4.210 -9.519
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler -829 274.381
- Ortaktan alınan faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -1.131.962
- Kazanılmamış faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler -51.087
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 388.285 2.109.181
- İştirak satış karı düzeltmesi -1.192.552 -73.991
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 1.503.283 6.032.455
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -6.549
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 418.223 107.349
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Finansal Yatırımlardaki Artış/ Azalış ile İlgili Düzeltmeler -2.170.460 60.812
- Bağlı Ortaklık Hisse Satışlarına İlişkin Nakit Girişleri 4.296.367 794.011
- Bağlı Ortaklık Hisse Devrine İlişkin nakit (çıkışları)/girişleri -1.000.000 3.000.000
- Diğer Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişiklikler -34.298 2.070.283
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 299.181 5.410.746
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -1.428
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -1.428
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -299.898 -3.777.532
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Banka Kredi Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -960.242 -50.000.000
Alınan Banka Kredisi 920.000 5.000.000
Alınan Kredilerle İlgili Bloke Hesaplardaki Değişim 128.629 25.150.169
İlişkili Taraflara Devredilen Kredilerin Tahsilatı 23.169.792
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler -2.011.641
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -388.285 -5.085.852
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.145 1.633.214
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -2.145 1.633.214
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 30.288 1.214.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 5 28.143 2.847.999http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=377329


BIST