Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

11 Ağustos 2014 - 17:49 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 123.974.598 96.403.480 61.440.634 48.153.150
Satışların Maliyeti (-) -103.038.319 -82.570.579 -51.317.129 -42.148.178
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 20.936.279 13.832.901 10.123.505 6.004.972
Genel Yönetim Giderleri (-) -8.637.916 -7.413.104 -4.389.046 -3.238.844
Pazarlama Giderleri (-) -3.776.689 -3.240.082 -2.023.079 -1.685.415
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -309.917 -206.962 -196.995 -95.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 19 4.765.971 3.742.255 607.660 2.674.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 19 -4.508.545 -3.453.476 -1.383.651 -2.065.089
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 8.469.183 3.261.532 2.738.394 1.594.619
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.046 29.555 2.046 29.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -7.401 -43.210 -7.401
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 8.463.828 3.247.877 2.733.039 1.623.619
Finansman Giderleri (-) 20 -5.661.734 -3.552.265 -1.843.731 -2.651.607
Finansman Gelirleri 20 4.771.437 1.876.247 2.113.406 829.771
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 7.573.531 1.571.859 3.002.714 -198.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -1.985.330 -349.216 -470.005 126.465
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 16 -1.694.354 -566.742 -447.674 -125.204
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 16 -290.976 217.526 -22.331 251.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5.588.201 1.222.643 2.532.709 -71.752

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 5.588.201 1.222.643 2.532.709 -71.752

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.04.2013 - 30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI 5.588.201 1.222.643 2.532.709 -71.752
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -362.306 -210.071 -227.892 -105.036
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 15 -452.883 -262.589 -284.865 -131.295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 90.577 52.518 56.973 26.259
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 90.577 52.518 56.973 26.259

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 372.490 455.989
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 465.613 569.987
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri -93.123 -113.998
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -93.123 -113.998

DİĞER KAPSAMLI GELİR 10.184 -210.071 228.097 -105.036

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 5.598.385 1.012.572 2.760.806 -176.788

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Paylarıhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376844


BIST