Ana Sayfa***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

08 Ağustos 2014 - 19:52 www.borsagundem.com

***MIPAZ***MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 19 2.179.727 2.377.546 1.897.549 2.025.072
Satışların Maliyeti (-) 19 -2.626.794 -2.781.332 -2.377.296 -2.407.789
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR -447.067 -403.786 -479.747 -382.717
Genel Yönetim Giderleri (-) 20 -1.242.066 -1.659.870 -686.415 -887.134
Pazarlama Giderleri (-) 20 0 -96.502 0 -45.200
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 21 648.018 409.494 149.033 213.622
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 21 -229.907 -821.834 -7.904 -648.771
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -1.271.022 -2.572.498 -1.025.033 -1.750.200
Finansman Gelirleri 22 0 947.610 0 317.915
Finansman Giderleri (-) 23 -211.579 -4.603.486 -6.037 -2.927.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.482.601 -6.228.374 -1.031.070 -4.359.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -76.475 53.147 -39.928 60.898
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 24 0 0 0 0
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 24 -76.475 53.147 -39.928 60.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.559.076 -6.175.227 -1.070.998 -4.298.630

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI -1.559.076 -6.175.227 -1.070.998 -4.298.630

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 25 0 0 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0 0 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.04.2014-30.06.2014 01.04.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI -1.559.076 -6.175.227 -1.070.998 -4.298.630
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0 6.526 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kazançlar 0 8.158 0 0
Tanımlanmış emeklilik fayda planlarındaki aktüeryal kazançlar ertelenmiş vergi etkisi 0 -1.632 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 0 6.526 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -1.559.076 -6.168.701 -1.070.998 -4.298.630

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -1.559.076 -6.168.701 -1.070.998 -4.298.630
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -1.559.076 -6.168.701 -1.070.998 -4.298.630http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=376368


BIST