Ana Sayfa***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

01 Ağustos 2014 - 20:55 www.borsagundem.com

***BAKAB***BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10002 Sokak No: 45 Çiğli
Telefon ve Faks Numarası : 0232.376 74 50 - 0232.376 74 58
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0232.376 74 50 - 0232.376 74 58
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Hisse Geri Alım Programı YK Kararı


AÇIKLAMA:
1- Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı "Payları İMKB'de İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Satın Almaları Sırasında Uyacakları İlke ve Esaslar" kararı çerçevesinde hazırlanan "Şirket Paylarının Geri Alım Programı", 31.05.2013 tarihli ve 607 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 17.06.2013 tarihli olağan genel kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
2- 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de SPK tarafından yayımlanan II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin ("Tebliğ") yürürlüğe girmesi ile yukarıda bahsedilen SPK'nın 26/767 sayılı İlke Kararı yürürlükten kaldırılmış olup, yayımlanan Tebliğ uyarınca ortaklıkların geri alım programlarının ortaklık tarafından yapılacak ilk genel kurul toplantısında Tebliğ hükümlerine uyumlu hale getirileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede işbu karar ekinde yer alan tadil edilmiş geri alım programının 28.08.2014 tarihli şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,
3- Gerekli işlemlerin ikmaline,
Oybirliği ile karar verilmiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=374135


BIST