Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

26 Temmuz 2014 - 12:29 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 854.353 1.962.617
Dönem Karı/Zararı -220.801 10.922
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 797.992 1.081.529
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 14,15 855.925 657.370
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 17 89.939 -13.444
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 29 -64.154 -74.769
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler 29 -110.568 -159.435
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler 9 8.136 -13.113
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 31 -268 658.667
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler 28 -1.393
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 18.982 27.646
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler 292.600 1.432.852
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 11 -121.779 -395.172
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -2.536.991 -2.513.385
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 -16.910 -1.866
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 9 -87.380 742.799
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 10 3.055.660 3.600.476
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 22
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 869.791 2.525.303
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 31 -15.438 -562.686
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -4.496.156 -5.119.554
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları 5 -7.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 14,15 1.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 14,15 -4.488.656 -5.120.647
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -2.402.206 -1.279.871
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 9 -292.898 -300.486
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 23 -2.294.470 -1.419.042
Alınan Faiz 29 203.622 442.712
Ödenen Faiz 29 -18.460 -3.055
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.044.009 -4.436.808
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -6.044.009 -4.436.808
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 9.070.336 10.029.807
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 3.026.327 5.592.999http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=373692


BIST