Ana Sayfa***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

26 Temmuz 2014 - 12:29 www.borsagundem.com

***KSTUR***KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 24 4.512.980 4.121.175
Satışların Maliyeti (-) 24 -4.760.770 -4.195.381
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -247.790 -74.206
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR -247.790 -74.206
Genel Yönetim Giderleri (-) 25 -368.849 -360.184
Pazarlama Giderleri (-) 25 -12.442 -9.888
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 27 468.473 393.745
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 27 -116.535 -210.062
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -277.143 -260.595
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 28 1.393
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 28
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -277.143 -259.202
Finansman Gelirleri 29 556.376 583.728
Finansman Giderleri (-) 29 -500.302 -253.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -221.069 70.646
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri 30 268 -59.724
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 268 -59.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 31 -220.801 10.922

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI

DÖNEM KARI/ZARARI 31 -220.801 10.922

Dönem Karı/Zararının Dağılımı -220.801 10.922
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -220.801 10.922

Pay Başına Kazanç 31 0 0
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0 0
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç

DİĞER KAPSAMLI GELİR:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 56.575 22.116
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamım-nda hesaplanan aktüeryal kayıplar 70.719 27.645
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -14.144 -5.529
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri -14.144 -5.529

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR 56.575 22.116

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -164.226 33.038

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -164.226 33.038
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -164.226 33.038http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=373691


BIST